fbpx

Formularz kontaktowyAdministratorem Pana/Pani danych jest Solid Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., adres: ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: 1) udzielenia odpowiedzi na pytanie; 2) realizacji zgłoszenia wskazanego w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to: 1) realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony; 2) działania podejmowane w celu realizacji umowy). Dane będziemy przetwarzać przez okres konieczny do udzielenia odpowiedzi lub realizacji zgłoszenia, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celów. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Może Pan/Pani kontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu email: iod.sg@solidsecurity.pl.Pełnomocnictwo

SKM_C75918112613430 [250,10 KB]

„Ochrona ubezpieczeniowa w ramach pakietów udzielana jest przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000171062.

Solid Group sp. z o.o. sp.k. jest agentem ubezpieczeniowym działającym na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. 2486) wpisanym do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 3-00-015 Solid Group sp. z o.o. sp.k. wykonuje czynności agencyjne na rzecz TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa do wykonywania czynności agencyjnych.”

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia tj. m.in. ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na stronie www.tuz.pl oraz u przedstawicieli handlowych Solid Group sp. z o.o. sp.k.. „

Treści zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.