fbpx

Ubezpieczenie w TUZ TUW:

Kompleksowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące członków rodziny – maksymalnie 5 osób (do 70 roku życia).
Polisa ubezpieczeniowa już od 100 zł

Ubezpieczenie obejmuje:

  • trwały uszczerbek na zdrowiu,
  • śmierć na skutek NNW,
  • dzienne świadczenia szpitalne,
  • koszty leczenia.

Do wyboru przez klienta jeden z sześciu Pakietów różniących się SU od 5.000 zł do 50.000 zł.

Zabezpieczenie w SOLID GROUP:

  • Dwa dodatkowe podjazdy patrolu interwencyjnego w miesiącu do obecnie trwającej umowy, w ramach abonamentu za monitoring przez cały okres trwania polisy NNW

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia w tym m.in. ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w mających zastosowanie do danego ubezpieczenia Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych na stronie oraz u przedstawicieli handlowych Solid Group sp. z o.o. sp.k. lub Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Klient ma możliwość odrębnego zawarcia poszczególnych umów składających się na pakiet, których opis wraz z ostatecznym kosztem usług określonych w pakiecie, a także sumą ubezpieczenia oraz wysokością składki zostanie podany podczas rozmowy z przedstawicielem handlowym Solid Group sp. z o.o. sp.k., po dostosowaniu oferty do indywidualnych potrzeb Klienta.

Jesteś zainteresowany?

Treści zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.