Ubezpieczenie w TUZ TUW:

Kompleksowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące członków rodziny – maksymalnie 5 osób (do 70 roku życia).

Ubezpieczenie obejmuje:

  • trwały uszczerbek na zdrowiu,
  • śmierć na skutek NNW,
  • dzienne świadczenia szpitalne,
  • koszty leczenia.

Minimalna wartość ubezpieczenia przy zakupie pakietu musi wynosić 50.000 zł.

Ochrona w SOLID GROUP:

  • Usługa monitoringu polegająca na podłączeniu systemu alarmowego do naszej stacji monitorowania oraz zapewnieniu stałego nadzoru przesyłanych sygnałów wraz z podjazdami patroli interwencyjnych na terenie całej Polski
  • Kompleksowa wycena oraz projekt instalacji alarmowej oraz CCTV dopasowanej do Państwa potrzeb oraz możliwości finansowych przez naszego doradcę z możliwością wizji lokalnej na terenie Polski*.
  • Abonament za monitoring przez 6 miesięcy już od 29,99 zł/mc**, po tym okresie abonament za monitoring już od 59,99 zł/mc**
  • Jednorazowy koszt aktywacji i podłączenia do monitorowania już od 123 zł ***.
  • Dwa podjazdy patrolu interwencyjnego w miesiącu w ramach abonamentu
  • Dostęp do aplikacji mobilnej MySolid dającej możliwość szybkiego i łatwego wezwania patrolu interwencyjnego na wcześniej wskazaną lokalizację za pomocą smartfona

* Możliwość dokonania wizji lokalnej w danym okresie czasowym zostanie potwierdzona podczas rozmowy telefonicznej z naszym doradcą
**wariant cenowy dla abonamentu za monitoring przy wyborze faktury elektronicznej
***wariant cenowy przy zawarciu umowy na monitoring na 24 miesiące

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia w tym m.in. ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w mających zastosowanie do danego ubezpieczenia Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych na stronie oraz u przedstawicieli handlowych Solid Group sp. z o.o. sp.k. lub Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Klient ma możliwość odrębnego zawarcia poszczególnych umów składających się na pakiet, których opis wraz z ostatecznym kosztem usług określonych w pakiecie, a także sumą ubezpieczenia oraz wysokością składki zostanie podany podczas rozmowy z przedstawicielem handlowym Solid Group sp. z o.o. sp.k., po dostosowaniu oferty do indywidualnych potrzeb Klienta.

Jesteś zainteresowany?

Treści zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.