fbpx

Ubezpieczenie w TUZ TUW:

 • Kompleksowe ubezpieczenie pojazdu w zakresie Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Autocasco, Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Assistance oraz Ochronę Szyb.
 • Autocasco – dobrowolne ubezpieczenie obejmujące ochroną koszty naprawy uszkodzonego pojazdu wskutek różnego rodzaju zdarzeń losowych (np. wypadków drogowych, działania żywiołów czy też aktów wandalizmu), a także zapewnia rekompensatę w razie jego kradzieży.
 • Ubezpieczenie zawiera szereg klauzul dodatkowych pozwalających dopasować ofertę do rzeczywistych potrzeb oraz możliwości finansowych klienta.
 • NNWK – dobrowolne ubezpieczenie którego przedmiotem są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie jazdy oraz użytkowania pojazdu. NNWK chroni zarówno kierowcę jak i pasażerów pojazdu. Możliwość wyboru czterech SU 10.000 – 100.000 zł.
 • Assistance – dobrowolne ubezpieczenie obejmujące zdarzenia wynikające z kolizji drogowej, wypadku, awarii oraz unieruchomienia pojazdu. Klient może liczyć na naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie, lub wynajem pojazdu zastępczego. Możliwość wyboru czterech wariantów ubezpieczenia: pakiet Podstawowy, Standard, Comfort lub VIP.
 • Ochrona Szyb – dobrowolne ubezpieczenie, którego przedmiotem jest uszkodzenie lub zniszczenie szyby pojazdu wskutek nagłego działania siły mechanicznej, pożaru, powodzi, wybuchu, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu oraz działania osób trzecich. Ubezpieczenie można wykupić z polisą OC i/lub AC. SU 2.000 zł.
 • Pakiet komunikacyjny dotyczy samochodów osobowych oraz ciężarowych do 3,5 tony.

Zabezpieczenie w SOLID GROUP:

 • Dostęp do aplikacji mobilnej MySolid dającej możliwość szybkiego i łatwego wezwania patrolu interwencyjnego na wcześniej wskazaną lokalizację za pomocą smartfona
 • Abonament za aplikację antynapadową MySolid przez pierwsze 6 miesięcy już od 1,23 zł/mc*, po tym okresie abonament już od 29,99 zł/mc*
 • Jednorazowe wezwanie patrolu za opłatą 43,05 zł
 • W ramach abonamentu aktywacja i uruchomienie aplikacji antynapadowej MySolid w czasie do 48 godzin od podpisania umowy bez dodatkowych opłat.
 • Umowa na czas nieokreślony

*wariant cenowy dla abonamentu przy wyborze faktury elektronicznej

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia w tym m.in. ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w mających zastosowanie do danego ubezpieczenia Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych na stronie oraz u przedstawicieli handlowych Solid Group sp. z o.o. sp.k. lub Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Klient ma możliwość odrębnego zawarcia poszczególnych umów składających się na pakiet, których opis wraz z ostatecznym kosztem usług określonych w pakiecie, a także sumą ubezpieczenia oraz wysokością składki zostanie podany podczas rozmowy z przedstawicielem handlowym Solid Group sp. z o.o. sp.k., po dostosowaniu oferty do indywidualnych potrzeb Klienta.

Jesteś zainteresowany?

Treści zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.