fbpx

Poniżej przygotowaliśmy propozycje ubezpieczenia dla jednej z trzech prężnie rozwijających się branży w Polsce. Jeśli poniższa oferta nie dotyczy Ciebie skontaktuj się z nami a my przygotujemy ofertę na miarę Twoich potrzeb za niedużą cenę.

Przedmiot ubezpieczenia

Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

TUZ TUW ponosi odpowiedzialność za szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku działania w miejscu ubezpieczenia następujących zdarzeń losowych: dymu i sadzy, gradu, huku ponaddźwiękowego, huraganu, lawiny, osuwania się ziemi, powodzi, pożaru, śniegu, trzęsienia ziemi, a także uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku pojazdu powietrznego, upadku drzew lub budowli, wybuchu, zalania lub zapadania się ziemi.

Szyby od stłuczenia

TUZ TUW odpowiada za szkody polegające na całkowitym lub częściowym rozbiciu lub pęknięciu przedmiotów szklanych (szyby drzwiowe i okienne, oszklenia ścienne i dachowe, szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, płyty szklane stanowiące składowe części gablot reklamowych, lad chłodniczych, kontuarów i mebli, a także szyldy, transparenty, plafony oraz rurki neonowe, kuchenne płyty indukcyjne lub elektryczne).

Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku

TUZ TUW odpowiada za szkody w przedmiocie ubezpieczenia będące bezpośrednim następstwem kradzieży z włamaniem do pomieszczenia, rabunku w pomieszczeniu, dewastacji wewnątrz pomieszczenia

Odpowiedzialność cywilna

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w umowie ubezpieczenia lub z posiadaniem mienia.

Przedmiot ubezpieczeniaSuma ubezpieczenia/Polisa nowa
Ubezpieczenie budynków, budowli, lokali, nakładów inwestycyjnych – ogień i inne zdarzenia losowe zakres podstawowy200 000.00 zł
– Dewastacja10 000.00 zł
– Przepięcie10 000.00 zł
– Koszty poszukiwania przyczyny szkody10 000.00 zł
– Graffiti5 000.00 zł
Ubezpieczenie maszyn, urządzeń, wyposażenia – ogień i inne zdarzenia losowe – zakres podstawowy20 000.00 zł
– Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja (w pomieszczeniu)5 000.00 zł
– Przepięcie5 000.00 zł
Ubezpieczenie środków obrotowych – ogień i inne zdarzenia losowe – zakres podstawowy50 000.00 zł
– Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja (w pomieszczeniu)20 000.00 zł
– Przepięcie10 000.00 zł
– Rozmrożenie20 000.00 zł
Ubezpieczenie wartości pieniężnych – ogień i inne zdarzenia losowe – zakres podstawowy5 000.00 zł
– Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja (w pomieszczeniu)5 000.00 zł
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych – Szyby i inne przedmioty szklane od rozbicia lub pęknięcia5 000.00 zł
OC w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadanie mienia – zakres podstawowy50 000.00 zł
– OC – Klauzula 06 – OC za produkt50 000.00 zł
Razem składka939.00 zł*

Zadzwoń i skorzystaj z oferty lub poproś konsultanta o przygotowanie oferty dostosowanej specjalnie dla Twojej Firmy

* Przykładowa składka polisy ubezpieczeniowej rocznej wyliczonej przy wykonywaniu działalności głównej wraz z PKD: Sprzedaż detaliczna (PKD – dział 47), przy obrocie za rok poprzedni do kwoty 2 mln zł. Brak szkód w okresie ostatnich 3 lat. Płatność jednorazowa. Podstawą ubezpieczenia jest OWU Bezpieczny Przedsiębiorca Plus, zatwierdzone Uchwałą Zarządu TUZ TUW
Nr U/148/2018 z dnia 10 października 2018 r. Powyższa kwota nie uwzględnia kosztu wpisowego w wysokości 10 zł oraz kosztu objęcia udziału w wysokości 10 zł,
których wpłata jest obowiązkowa przy zawarciu pierwszej umowy ubezpieczenia. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia w tym m.in. ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w mających zastosowanie do danego ubezpieczenia Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych na stronie oraz u przedstawicieli handlowych Solid Group sp. z o.o. sp.k. lub Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

Przedmiot ubezpieczenia

Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

TUZ TUW ponosi odpowiedzialność za szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku działania w miejscu ubezpieczenia następujących zdarzeń losowych: dymu i sadzy, gradu, huku ponaddźwiękowego, huraganu, lawiny, osuwania się ziemi, powodzi, pożaru, śniegu, trzęsienia ziemi, a także uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku pojazdu powietrznego, upadku drzew lub budowli, wybuchu, zalania lub zapadania się ziemi.

Szyby od stłuczenia

TUZ TUW odpowiada za szkody polegające na całkowitym lub częściowym rozbiciu lub pęknięciu przedmiotów szklanych (szyby drzwiowe i okienne, oszklenia ścienne i dachowe, szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, płyty szklane stanowiące składowe części gablot reklamowych, lad chłodniczych, kontuarów i mebli, a także szyldy, transparenty, plafony oraz rurki neonowe, kuchenne płyty indukcyjne lub elektryczne).

Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku

TUZ TUW odpowiada za szkody w przedmiocie ubezpieczenia będące bezpośrednim następstwem kradzieży z włamaniem do pomieszczenia, rabunku w pomieszczeniu, dewastacji wewnątrz pomieszczenia.

Odpowiedzialność cywilna

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w umowie ubezpieczenia lub z posiadaniem mienia.
W przypadku rozszerzenia zakresu ochrony o Klauzulę nr 16 OC za szkody zakładu fryzjerskiego lub kosmetycznego zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmować będzie OC za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem usług fryzjerskich, zabiegów kosmetycznych lub odnowy biologicznej w ramach prowadzonego przez Ubezpieczającego zakładu fryzjerskiego, kosmetycznego lub odnowy biologicznej z rozszerzeniem szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń wymienionych w ustawie o chorobach zakaźnych i zakażeniach wymienionych w ustawie o chorobach zakaźnych i zakażeniach (z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności ust. 3 pkt 1-3 Klauzuli).

Przedmiot ubezpieczeniaSuma ubezpieczenia/gwarancyjnaPolisa nowa
Ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych – ogień i inne zdarzenia losowe – zakres podstawowy50 000.00 zł
– Dewastacja10 000.00 zł
– Koszty poszukiwania przyczyny szkody10 000.00 zł
Ubezpieczenie maszyn, urządzeń, wyposażenia – ogień i inne zdarzenia losowe – zakres podstawowy20 000.00 zł
– Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja (w pomieszczeniu)5 000.00 zł
– Przepięcie5 000.00 zł
Ubezpieczenie wartości pieniężnych – ogień i inne zdarzenia losowe – zakres podstawowy2 000.00 zł
– Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja (w pomieszczeniu)2 000.00 zł
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych – Szyby i inne przedmioty szklane od rozbicia lub pęknięcia2 000.00 zł
OC w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadanie mienia – zakres podstawowy100 000.00 zł
– Klauzula 01 – OC najemcy nieruchomości (sublimit)100 000.00 zł
– OC – Klauzula 16 – OC za szkody zakładu fryzjerskiego lub kosmetycznego (sublimit)100 000.00 zł
Razem składka578.00 zł*

Zadzwoń i skorzystaj z oferty lub poproś konsultanta o przygotowanie oferty dostosowanej specjalnie dla Twojej Firmy

* Przykładowa składka polisy ubezpieczeniowej rocznej wyliczonej przy wykonywaniu działalności głównej wraz z PKD: Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD – 96.02.Z), przy obrocie za rok poprzedni do kwoty 250 tys. zł. Brak szkód w okresie ostatnich 3 lat. Płatność jednorazowa. Podstawą ubezpieczenia jest OWU Bezpieczny Przedsiębiorca Plus, zatwierdzone Uchwałą Zarządu TUZ TUW Nr U/148/2018 z dnia 10 października 2018 r. Powyższa kwota nie uwzględnia kosztu wpisowego w wysokości 10 zł oraz kosztu objęcia udziału w wysokości 10 zł,
których wpłata jest obowiązkowa przy zawarciu pierwszej umowy ubezpieczenia. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia w tym m.in. ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w mających zastosowanie do danego ubezpieczenia Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych na stronie oraz u przedstawicieli handlowych Solid Group sp. z o.o. sp.k. lub Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Przedmiot ubezpieczenia

Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

TUZ TUW ponosi odpowiedzialność za szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku działania w miejscu ubezpieczenia następujących zdarzeń losowych: dymu i sadzy, gradu, huku ponaddźwiękowego, huraganu, lawiny, osuwania się ziemi, powodzi, pożaru, śniegu, trzęsienia ziemi, a także uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku pojazdu powietrznego, upadku drzew lub budowli, wybuchu, zalania lub zapadania się ziemi.

Szyby od stłuczenia

TUZ TUW odpowiada za szkody polegające na całkowitym lub częściowym rozbiciu lub pęknięciu przedmiotów szklanych (szyby drzwiowe i okienne, oszklenia ścienne i dachowe, szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, płyty szklane stanowiące składowe części gablot reklamowych, lad chłodniczych, kontuarów i mebli, a także szyldy, transparenty, plafony oraz rurki neonowe, kuchenne płyty indukcyjne lub elektryczne).

Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku

TUZ TUW odpowiada za szkody na szkody w przedmiocie ubezpieczenia będące bezpośrednim następstwem kradzieży z włamaniem do pomieszczenia, rabunku w pomieszczeniu, dewastacji wewnątrz pomieszczenia.

Odpowiedzialność cywilna

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w umowie ubezpieczenia lub z posiadaniem mienia. W przypadku rozszerzenia zakresu ochrony o Klauzulę nr 06 OC za produkt – zakres ubezpieczenia obejmuje szkody osobowe będące wynikiem zatrucia pokarmowego w związku z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością gastronomiczną.

Przedmiot ubezpieczeniaSuma ubezpieczenia/gwarancyjnaPolisa nowa
Ubezpieczenie lokalu – ogień i inne zdarzenia losowe – zakres podstawowy100 000.00 zł
– Dewastacja10 000.00 zł
– Przepięcie10 000.00 zł
– Koszty poszukiwania przyczyny szkody10 000.00 zł
– Graffiti5 000.00 zł
Ubezpieczenie maszyn, urządzeń, wyposażenia – ogień i inne zdarzenia losowe – zakres podstawowy30 000.00 zł
– Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja (w pomieszczeniu)10 000.00 zł
– Przepięcie10 000.00 zł
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych10 000.00 zł
Ubezpieczenie wartości pieniężnych – ogień i inne zdarzenia losowe – zakres podstawowy50 000.00 zł
– Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja (w pomieszczeniu)20 000.00 zł
Ubezpieczenie środków obrotowych – ogień i inne zdarzenia losowe – zakres podstawowy200 000.00 zł
– Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja (w pomieszczeniu)5 000.00 zł
– Przepięcie5 000.00 zł
– Rozmrożenie5 000.00 zł
OC w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadanie mienia – zakres podstawowy100 000.00 zł
– Klauzula 06 – OC za produkt (sublimit)50 000.00 zł
Razem składka1 050.00 zł*

Zadzwoń i skorzystaj z oferty lub poproś konsultanta o przygotowanie oferty dostosowanej specjalnie dla Twojej Firmy

* Przykładowa składka polisy ubezpieczeniowej rocznej wyliczonej przy wykonywaniu działalności głównej wraz z PKD: Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD – dział 56), przy obrocie za rok poprzedni do 500 tys. zł. Brak szkód w okresie ostatnich 3 lat. Płatność jednorazowa. Podstawą ubezpieczenia jest OWU Bezpieczny Przedsiębiorca Plus, zatwierdzone Uchwałą Zarządu TUZ TUW Nr U/148/2018 z dnia 10 października 2018 r. Powyższa kwota nie uwzględnia kosztu wpisowego w wysokości 10 zł oraz kosztu objęcia
udziału w wysokości 10 zł, których wpłata jest obowiązkowa przy zawarciu pierwszej umowy ubezpieczenia.Szczegóły dotyczące ubezpieczenia w tym m.in. ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w mających zastosowanie do danego ubezpieczenia Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych na stronie oraz u przedstawicieli handlowych Solid Group sp. z o.o. sp.k. lub Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Treści zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.