fbpx

Ubezpieczenie w TUZ TUW:

Ubezpieczenie Domów i Mieszkań to atrakcyjna forma kompleksowego zabezpieczenia Twojego majątku. Swobodny wybór wariantu ubezpieczenia – all risk albo ryzyka nazwane. Dodatkowo ochroną można objąć ruchomości domowe, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury oraz garaże wolnostojące.
Możliwość ubezpieczenia domu jednorodzinnego w każdej fazie budowy.W pakiecie również:

 • OC w życiu prywatnym z możliwością rozszerzenia o OC najemcy/wynajmującego,
 • Pakiet Home Assistance
  • interwencja specjalisty domowego dwa razy do roku/do kwoty 450 zł na zdarzenie (RTV/AGD, ślusarz, elektryk, hydraulik, murarz, malarz, szklarz, dekarz itp.)
  • dostęp do infolinii i ochrony prawnej,
  • pakiet samochodowy,
  • pakiet medyczny.

Kompleksowe ubezpieczenie przeznaczone dla małych i średnich firm, która pozwoli dopasować zakres ochrony do specyfiki prowadzonej działalności. Dodatkowo szeroki wybór przedmiotów zabezpieczy Twój majątek przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Ubezpieczenie na jednej polisie zapewnia korzystne rozwiązanie odnośnie zakresu oraz ceny.Ubezpieczeniem mogą zostać objęte:

 • budynki, budowle, lokale lub nakłady inwestycyjne,
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie,
 • środki obrotowe lub wartości pieniężne,
 • szyby i inne przedmioty szklane,
 • mienie pracownicze,
 • odpowiedzialność cywilna.

Ubezpieczenie kierowane do osób będących posiadaczami domku letniskowego. Ochrona powala zabezpieczyć się przed skutkami szkód spowodowanych m.in. przez: dym lub sadzę, eksplozję, huragan, grad, powódź, pożar, śnieg, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi.Ubezpieczeniem mogą zostać objęte:

 • domek letniskowy
 • obiekty malej architektury (ogrodzenia, altany)
 • ruchomości domowe
 • odpowiedzialność cywilna

Kompleksowe ubezpieczenie skierowane do rolników posiadających gospodarstwo rolne. Poza ubezpieczeniami obowiązkowymi – budynków oraz odpowiedzialność cywilną rolnika można dodatkowo ubezpieczyć mienie w gospodarstwie rolnym, maszyny rolnicze i inny sprzęt, stałe elementy wewnątrz budynku, OC w życiu prywatnym, NNW).

*Przykładowa wysokość za składkę roczną, za ubezpieczenie mieszkania, o powierzchni użytkowej 40 m2 w wariancie od ryzyk nazwanych wraz ze stałymi elementami – suma ubezpieczenia („SU”) 120.000 zł, ruchomości domowe od ognia – SU 6.000 zł, ruchomości domowe i stałe elementy wnętrz od kradzieży SU – 5.000 zł, przepięcia SU – 10.000 zł, koszty poszukiwania przyczyny szkody SU – 5.000 zł; przy wyliczeniu wysokości składki przyjęto, że w przedmiocie ubezpieczenia nie wystąpiła szkoda w ostatnich 5 latach, składka opłacona zostanie jednorazowo, przyznano zniżkę w kompetencjach pośrednika w wysokości 5% oraz zniżkę za posiadanie systemu alarmowego. Powyższa kwota nie uwzględnia kosztu wpisowego w wysokości 10 zł oraz kosztu objęcia udziału w wysokości 10 zł, których wpłata jest obowiązkowa przy zawarciu pierwszej umowy ubezpieczenia.

Zabezpieczenie w SOLID GROUP:

 • System alarmowy ( centrala alarmowa z możliwością zdalnego sterowania za pomocą aplikacji SolidGo, cztery czujki bezprzewodowe, wielofunkcyjny pilot) wraz z montażem i aktywacją systemu już od 379 zł**, przy zawarciu umowy na monitoring z abonamentem, ceny dostępne u naszego konsultanta

  Ekspresowy montaż od 216 zł** brutto
  w zależności od oddziału.

 • Dwa podjazdy patrolu interwencyjnego w miesiącu w ramach abonamentu***
 • Dostęp do aplikacji mobilnej MySolid dającej możliwość szybkiego i łatwego wezwania patrolu interwencyjnego na wcześniej wskazaną lokalizację za pomocą smartfona

** podana cena dotyczy systemu alarmowego przeznaczonego dla obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym
***każdy dodatkowy podjazd jest odpłatny. Cena za podjazd uzależniona jest od lokalizacji chronionego obiektu. Informacja o wysokości opłaty dostępna jest u naszego konsultanta.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia w tym m.in. ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w mających zastosowanie do danego ubezpieczenia Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych na stronie oraz u przedstawicieli handlowych Solid Group sp. z o.o. sp.k. lub Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Klient ma możliwość odrębnego zawarcia poszczególnych umów składających się na pakiet, których opis wraz z ostatecznym kosztem usług określonych w pakiecie, a także sumą ubezpieczenia oraz wysokością składki zostanie podany podczas rozmowy z przedstawicielem handlowym Solid Group sp. z o.o. sp.k., po dostosowaniu oferty do indywidualnych potrzeb Klienta.

Jesteś zainteresowany?

Treści zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.