fbpx

Ubezpieczenie w TUZ TUW:

Ubezpieczenie Domów i Mieszkań to atrakcyjna forma kompleksowego zabezpieczenia Twojego majątku. Swobodny wybór wariantu ubezpieczenia – all risk albo ryzyka nazwane. Dodatkowo ochroną można objąć ruchomości domowe, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury oraz garaże wolnostojące.
Możliwość ubezpieczenia domu jednorodzinnego w każdej fazie budowy.W pakiecie również:

 • OC w życiu prywatnym z możliwością rozszerzenia o OC najemcy/wynajmującego,
 • Pakiet Home Assistance
  • interwencja specjalisty domowego dwa razy do roku/do kwoty 450 zł na zdarzenie (RTV/AGD, ślusarz, elektryk, hydraulik, murarz, malarz, szklarz, dekarz itp.)
  • dostęp do infolinii i ochrony prawnej,
  • pakiet samochodowy,
  • pakiet medyczny.

Kompleksowe ubezpieczenie przeznaczone dla małych i średnich firm, która pozwoli dopasować zakres ochrony do specyfiki prowadzonej działalności. Dodatkowo szeroki wybór przedmiotów zabezpieczy Twój majątek przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Ubezpieczenie na jednej polisie zapewnia korzystne rozwiązanie odnośnie zakresu oraz ceny.Ubezpieczeniem mogą zostać objęte:

 • budynki, budowle, lokale lub nakłady inwestycyjne,
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie,
 • środki obrotowe lub wartości pieniężne,
 • szyby i inne przedmioty szklane,
 • mienie pracownicze,
 • odpowiedzialność cywilna.

Ubezpieczenie kierowane do osób będących posiadaczami domku letniskowego. Ochrona powala zabezpieczyć się przed skutkami szkód spowodowanych m.in. przez: dym lub sadzę, eksplozję, huragan, grad, powódź, pożar, śnieg, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi.Ubezpieczeniem mogą zostać objęte:

 • domek letniskowy
 • obiekty malej architektury (ogrodzenia, altany)
 • ruchomości domowe
 • odpowiedzialność cywilna

Kompleksowe ubezpieczenie skierowane do rolników posiadających gospodarstwo rolne. Poza ubezpieczeniami obowiązkowymi – budynków oraz odpowiedzialność cywilną rolnika można dodatkowo ubezpieczyć mienie w gospodarstwie rolnym, maszyny rolnicze i inny sprzęt, stałe elementy wewnątrz budynku, OC w życiu prywatnym, NNW).

Zabezpieczenie w SOLID GROUP:

 • Zniżka od 100 zł do nawet 500 zł na system alarmowy lub system kamer CCTV, uzależniona od wartości wybranego systemu, przy zakupie polisy ubezpieczeniowej powyżej kwoty 500 zł
 • Kompleksowa wycena oraz projekt instalacji alarmowej oraz CCTV dopasowanej do Państwa potrzeb oraz możliwości finansowych przez naszego doradcę z możliwością wizji lokalnej na terenie Polski*.
 • Możliwość podłączenia systemu alarmowego do naszej stacji monitorowania i zawarcia umowy na świadczenie usług monitoringu wraz z podjazdami patroli interwencyjnych na terenie całej Polski.
 • W przypadku korzystania z usług monitoringu dostęp do aplikacji mobilnej MySolid dającej możliwość szybkiego i łatwego wezwania patrolu interwencyjnego na wcześniej wskazaną lokalizację za pomocą smartfona

*Możliwość dokonania wizji lokalnej w danym okresie czasowym zostanie potwierdzona podczas rozmowy telefonicznej z naszym doradcą

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia w tym m.in. ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w mających zastosowanie do danego ubezpieczenia Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych na stronie oraz u przedstawicieli handlowych Solid Group sp. z o.o. sp.k. lub Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Klient ma możliwość odrębnego zawarcia poszczególnych umów składających się na pakiet, których opis wraz z ostatecznym kosztem usług określonych w pakiecie, a także sumą ubezpieczenia oraz wysokością składki zostanie podany podczas rozmowy z przedstawicielem handlowym Solid Group sp. z o.o. sp.k., po dostosowaniu oferty do indywidualnych potrzeb Klienta.

Jesteś zainteresowany?

Treści zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.